Định luật về công, bài 14 vật lí 8

0
2Định luật về công, bài 14 vật lí 8, được thực hiện bởi Big Dream

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
– Phát biểu được định luật bảo toàn công cho các máy cơ đơn.
– Nêu được ví dụ minh họa cho định luật về công.
2. Kỹ năng: Biết bố trí thí nghiệm, tiến hành và quan sát thí nghiệm để rút ra mối quan hệ giữa lực tác dụng và quãng đường chuyển rời để xây dựng định luật về công.
3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, hợp tác nhóm.
4. Năng lực: Hợp tác, sáng tạo, tư duy logic, sử dụng ngôn ngữ…

– Nêu cách bố trí và tiến hành thí nghiệm.
+ Bước 1: Móc quả nặng vào lực kế kéo lên cao với quãng đường s1 = 2cm. Đọc độ lớn của lực kế F1.
+ Bước 2: Móc lực kế vào 1 đầu dây của ròng rọc động.
Kéo vật chuyển động quãng đường s1.
Lực kế chuyển động quãng đường s2.
Đọc lực kế chỉ giá trị F2.
– Tiến hành thí nghiệm theo các bước đã thống nhất.
– Ghi kết quả vào bảng 14.1.
– Tính công A và ghi vào bảng.
II. Định luật về công
– Phát biểu định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại
C5:
* HS làm việ
– Đọc và tóm tắt đề bài.
Tóm tắt: P = 500 N.
h = 1 m.
l1 = 4 m
– HS vận dụng định luật về công để giải thích.
C6.
* HS làm việc cá nhân làm câu C6.
– Đọc và tóm tắt đề bài.
Tóm tắt: P = 420 N.
S = 8 m
a) F = ? h = ?
b) A = ?
l2 = 2 m.
– HS: Dùng mặt phẳng nghiêng kéo vật lên cho ta lợi về lực. Chiều dài mặt phẳng nghiêng càng lớn thì lực kéo càng nhỏ.
– HS trả lời:
a. Trường hợp 1 lực kéo nhỏ hơn 2 lần.

b. Công kéo vật trong 2 trường hợp này là như nhau.
c. Tính công của lực kéo thùng hàng:
A = P. h = 500 . 1 = 500 (J).

– HS: Vẫn bằng 500J.

Nguồn: https://jaxbrews.com/

Xem thêm bài viết khác: https://jaxbrews.com/giao-duc/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here