One Piece MUGEN 1.1 2018 by ANHTHAI v9.1Note: Download đủ 6 part để cạnh nhau trong 1 thư mục, giải nén 1 file các file khác sẽ tự động gộp lại

link mugen 1.1 —- google drive:

part 1:

part 2:

part 3:

part 4:

screenpack
——————————
player 1
t
g
f
h
j
k
l
u
i
o
p

player 2
up
down
left
right
4
5
6
7
8
9

Tổ hợp phím để chơi các skill của nhân vật
các tổ hợp phím cơ bản là
Alt+Enter để fullscreen
“xuống+tiến+…”
“xuống+lùi+…”
“lùi+tiến+…”
“xuống+núp nạp năng lượng”
“giữ núp nạp năng lượng”
và còn các tổ hợp phím khác…

Link mugen 1.0 :

#Mugen
#OnePieceMUGEN
#OnePiece

Nguồn: https://jaxbrews.com/

Xem thêm bài viết khác: https://jaxbrews.com/game/