QUAN SÁT HÌNH KHÔNG GIAN VỚI PHẦN MỀM YENKA

0
2THỰC HÀNH
KiỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Em hãy nêu chức năng chính của phần mềm Yenka ?
KiỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Chức năng chính của phần mềm Yenka là giúp học sinh thiết kế các mô hình hình khối kiến trúc không gian dựa trên các hình không gian cơ bản như: hình chóp, hình nón, hình trụ.
KiỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2: Với phần mềm Yenka em đã được làm quen với các hình không gian nào?
KiỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2:

Hình trụ
Hình lăng trụ tam giác
Hình chóp tam giác
Hình nón
THỰC HÀNH
1. Mục đích — Yêu cầu:
Làm quen với phần mềm Yenka
Rèn luyện cách sử dụng hộp công cụ vẽ hình, điều khiển các hình và gấp giấy thành hình không gian.
Có ý thức tự giác vẽ hình chính xác, hiệu quả.
THỰC HÀNH
Nội dung:
Bài 1:
a) Vẽ các hình không gian: hình trụ, hình lăng trụ tam giác, hình chóp tam giác và hình nón.
b) Thay đổi kích thước và màu sắc cho các hình một cách hợp lý.
c) Di chuyển và xoay các hình để quan sát.
THỰC HÀNH
Nội dung:
Bài 2: Gấp giấy thành hình không gian:
a) Hình trụ

b) Hình lăng trụ tam giác

THỰC HÀNH
Nội dung:
Bài 3: Vẽ hình lập phương

DẶN DÒ VỀ NHÀ:
Xem lại các thao tác thuộc tính (Properties) trên hình không gian.
Xem trước mục 5 một số chức năng nâng cao với các hình không gian.

Nguồn: https://jaxbrews.com/

Xem thêm bài viết khác: https://jaxbrews.com/giao-duc/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here